Technologia

B2B Technologia
 • Konfekcjonowanie wyrobów własnych i klienta w saszetki, tubki, butelki, kanistry i inne:
  • zaproponujemy najlepszy sposób pakowania
  • zajmiemy się stroną graficzną opakowań i etykiet
  • zapakujemy w kartony zbiorcze
  • dostarczymy do magazynu klienta
 • Standaryzacja pigmentów i barwników na formę płynną:
  • pigmentów z własnej oferty
  • pigmentów zaproponowanych przez klienta
  • pigmentów własnych klienta
 • Recepturowanie kolorów i opracowanie wzornika kolorów:
  • z własnej bazy danych
  • na podstawie próbki, wzornika NCS, RAL i in.
 • Kolorowanie wyrobów własnych klienta:
  • farb i emalii wodorozcieńczalnych
  • wodnych lakierów, bejc, lakierobejc i impregnatów
  • wyrobów chemii gospodarczej i samochodowej
  • preparatów do renowacji fug
 • Produkcja wyrobów pod marką własną klienta:
  • preparacji pigmentowych
  • barwników w formie płynnej i sypkiej
  • preparatów do renowacji fug białych i kolorowych
  • impregnatów do fug
  • lazur bezbarwnych i kolorowych

Oferowane produkty

FlexoMIX
Farba drukarska
Wzornik ICS
System Kolorowania Inchem
Mixonyl
Preparat pigmentowy
PlastMIX
Ekologiczne pasty pigmentowe

Kontakt

+48 42 213 23 00
+48 42 299 68 37
biuro@inchem.pl

Więcej