Farba MIX Tablicowa

Zabawa i porządek dnia
Farba MIX Tablicowa
  • Pisanie, rysowanie kredą
  • Wielokrotne ścieranie
  • Organizacja pracy
  • Kreatywna zabawa
  • Prosta i szybka wymiana informacji
  • Ekologiczna

 

FARBA MIX tablicowa to wodorozcieńczalna, uniwersalna farba tworząca powłoki o efekcie tablicy szkolnej, idealna do pisania kredą, odporna na wielokrotne zmywanie. Jest całkowicie bezpieczna dla otoczenia.

 

Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +30°C.

Opakowanie

Puszka o pojemności 750 ml.

Okres przydatności

36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Kolorystyka

Farba Tablicowa jest dostępna w 3 kolorach: czarnym, zielonym i niebieskim.

 

            

Farba MIX Tablicowa czarna

Farba MIX Tablicowa czarna

Farba MIX Tablicowa zielona

Farba MIX Tablicowa zielona

Farba MIX Tablicowa niebieska

Farba MIX Tablicowa niebieska

Przeznaczenie

Farba MIX tablicowa polecana jest do malowania powierzchni:
•   cementowych
•   cementowo-wapiennych
•   gipsowo-kartonowych
•   gipsowych
•   drewnianych

Uwagi praktyczne

Wydajność: W zależności od typu i chłonności podłoża przy jednokrotnym malowaniu – do 5 m2/l 

Uwaga! Nie mieszać z innymi farbami, nie rozcieńczać wodą lub innym rozpuszczalnikiem.

Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +30°C.

Ostrzeżenie: Chronić przed dziećmi. W razie połknięcia skonsultować się z lekarzem. Chronić przed zamrożeniem. Narzędzia myć wodą z dodatkiem detergentu, niezwłocznie po użyciu.

 

Sposób użycia

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, czysta i odtłuszczona, a także wolna od zanieczyszczeń mikroorganizmami (grzyby, pleśnie). Stare luźne powłoki usunąć, powierzchnie błyszczące zmatowić. W przypadku konieczności wzmocnienia powierzchni zastosować emulsje gruntującą (Grunt MIX). Zabezpieczyć powierzchnie nieprzeznaczone do malowania przed ewentualnymi zabrudzeniami. Zalecana jest aplikacja co najmniej 3 warstw, do skutecznego pokrycia (każdą następną po całkowitym wyschnięciu poprzedniej). Czas schnięcia uzależniony jest od grubości powłoki. Efekt końcowy zależy od sposobu malowania i grubości powłoki. Powierzchnia nadaje się do pisania kredą po 7 dniach. Stosować w temperaturze od +5°C do +30°C.

Sposób aplikacji:

1. Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać

2. Farbę MIX tablicową nanieść pędzlem lub wałkiem

3. Odczekać do całkowitego wyschnięcia warstwy farby – min. 2-3 h

4. Nanieść kolejną wartwę farby; do użytkowania powierzchni odczekać 7 dni

 

 

Zapytaj o ofertę

Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje wskazane w formularzu dane osobowe w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Administratorem danych osobowych jest Inchem Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 54. W sprawie danych osobowych skontaktuj się z nami pod mailem: daneosobowe@inchem.pl. Twoje dane wskazane w formularzu mogą zostać przekazane naszej firmie informatycznej oraz upoważnionym pracownikom.  Pozostałe informacje dotyczące Twoich danych osobowych oraz uprawnień z nimi związanych znajdziesz w Polityce prywatności (link).

Kontakt

+48 42 213 23 00
+48 42 299 68 37
biuro@inchem.pl

Więcej