ImpreMIX / MIXStone

Ochrona i dekoracja powierzchni kamiennych
Dzięki impregnatowi ImpreMIX skutecznie zabezpieczysz przed zabrudzeniami porowate powierzchnie mineralne, takie jak np. granit i marmur. Profesjonalny lakier MIXStone pomoże Ci ozdobić kamienne pomniki, tablice nagrobkowe, sztukaterię.

Kontakt

+48 42 213 23 00
+48 42 299 68 37
biuro@inchem.pl

Więcej