Projekty UE

Projekty realizowane

plakat_inchem_cop.jpg

plakat_inchem_ncbr.jpg

projekt-ue-inchem-polonia.png

 

 

 

                                               

Działanie 6.1. "Paszport do Exportu"

Działanie 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Zapytanie ofertowe nr 01/13 w formacie pdf

Umowa o poufności w formacie pdf

Podsumowanie postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 01/2013_format pdf

 

Zapytanie ofertowe nr 02/13 w formacie pdf

Umowa o poufności w formacie pdf

Podsumowanie postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 02/2013_format pdf

 

Projekty zakończone

Firma INCHEM POLONIA Sp. z o.o. ma zaszczyt poinformować, że zrealizowała projekt „Wzrost konkurencyjności spółki w drodze implementacji innowacyjnych rozwiązań informatycznych automatyzujących wzajemne relacje z klientami biznesowymi” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Działanie zostało zrealizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Firma INCHEM POLONIA Sp. z o.o. ma zaszczyt poinformować, iż zrealizowała projekt „Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy INCHEM POLONIA Sp. z o.o.” w ramach działania 6.1 „Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Działanie zostało zrealizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Firma INCHEM POLONIA Sp. z o.o.  ma zaszczyt poinformować, iż zrealizowała projekt:

„Zakup i wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie „INCHEM POLONIA” Sp. z o. o. drogą do zwiększenia konkurencyjności na arenie międzynarodowej” w ramach  działania III.3 Rozwój B + R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
z budżetu państwa.

Z przyjemnością informujemy, że Firma INCHEM POLONIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizowała Projekt: „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie INCHEM POLONIA Sp. z o.o.” w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Kontakt

+48 42 213 23 00
+48 42 299 68 37
biuro@inchem.pl

Więcej