Mixonyl

Pigment Preparatları
Mixonyl
 • Macun halinde, yüksek konsantrasyonlu suda çözülür pigment preparatları, iyonik olmayan veya/ve anyonik yüzeysel aktif maddeleri, nemlendirici maddeleri ve pH stabilizatörlerini içerir.
 • MIXONYL preparatları herhangi bir reçine, etil glikol, ağır metalleri, organik uçucu bileşikleri (VOC) ve (APEO) alkilfenoller ve alkilfenol etoksilatları ihtiva etmez.
 • Özenle seçilen yardımcı maddeler sayesinde, pigment parçacıklarının optimum disperslemesi ve neticesinde de yüksek renklendirme gücü sağlanır.
 • Benzersiz tiksotropik sıvı formülü, sıvının otomatik veya manüel dozajlanması, bir kaptan başka bir kapa dökülmesi ve pompalanmasında kolaylık sağlar.
 • MIXONYL preparatları, ekonomik ve tekrarlanabilen çözümlerin garantisidir. Renk tekrarlanmasının temini amacıyla renklendiricilerden her biri üzerinde Kalite Kontrol Laboratuvarımızda yoğunluk, viskozite, pH, ton ve renk şiddeti testleri yapılır.

Depolama

Orijinal, sıkı kapalı ambalajlarda, 5 ila 40°C sıcaklığında nakledilmeli ve depolanmalıdır.

Ambalajlama

1 ila 120 kg, müşterinin talebine göre

Raf ömrü

36 ay

Kullanim amaci

 • Özellikle de, MIXONYL preparatı; iç ve dış mekanlarda kullanılmaya müsait, suda çözülür sentetik reçine esaslı inşaat kimyasallarının renklendirilmesi ve dispersiyon boya ve sıvası, emaye, cila, vernik, ahşap emprenye maddesi ve yapıştırıcıların üretilmesi için tavsiye edilir.
 • MIXONYL preparatı ile, kaldırım taşı, çimento tuğla,  yol taşı, palisatlar vs. gibi beton ürünler de kütle halinde renklendirilebilir.
 • Renklendirilecek olan boya ile karıştırıldıktan sonra dispersiyon stabilitesini muhafaza eder, kümelenmeye eğilimi göstermez ve çiçeksimelere sebep vermez.
 • MIXONYL preparatı, tekstil, baskı ve deri tabaklama sanayiinde renklendirici olarak kullanılabilir.

Pratik öğütler

İç ve dış renklendirilen koruma kaplamasının dayanıklılığı ve kalıcılığı üzerine, aşağıdakiler gibi unsurların etkisi vardır:

 • kaplama sisteminin tipi – bağlayıcı madde cinsi ve (PVC) doldurucu maddelerin hacimsel konsantrasyonu,  kaplamanın buhar geçirgenliği, zemin pH-ı
 • fiziksel ve kimyasal pigment özellikleri
 • pigmentin kullanıma hazır ürün içindeki konsantrasyonu
 • inşaat kurallarına uyum

Kullanım şekli

Macun, uygulanmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Olası tabakalaşma, ürünün bozuk olduğu  anlamına gelmez. MIXONYL preparatının miktarı ölçülmeli veya tartılmalı, renklendirilecek olan boyaya yavaşça dökülerek homojen bir renk elde edilene kadar mekanik veya manüel olarak iyice karıştırılmalı. Karıştırılırken fazla köpük oluşmamasına dikkat edilmeli, aksi takdirde uygulanabilirlik özellikleri bozulur. MIXONYL preparatının, hazır ürünün toplam ağırlığında tavsiye edilen azami katkısı %5-dir.

Tanıtım malzemeleri

Teklifimiz

MIXONYL preparatı 23 renkte teklif edilir. Renkler, birbirleriyle istenildiği şekilde karıştırılabilir.

Pigmen reçeteleri, Müşterinin talebi doğrultusunda (numune, NCS, RAL vs. renk koduna göre) da hazırlanabilir.

Müşterilerimize, MIXONYL preparatlarının renklendiricilerin belirli alanlarda kullanımı ve dozajları hakkında gerekli bilgileri sağlayabiliriz. En iyi sonuçların elde edilebilmesi için önerilerde bulunuruz, danışmanlık yaparız ve reçeteleri optimize ederiz.

Teknik spesifikasyonu indirin

Iletişim

+48 42 213 23 00
+48 42 671 74 05
+48 42 299 68 37
+48 42 209 39 23
biuro@inchem.pl

Daha fazla