Poland

Polityka prywatności

 

 

1. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych – informacje ogólne.

 

  1. 1.1. Inchem Polonia Sp. z o.o., Bartnicza 18, 92-612 Łódź, NIP: 7282739405, REGON: 100811758, zwany dalej Administratorem, ogranicza zbieranie i przetwarzanie danych Użytkowników do minimum w celu poprawnego wyświetlania oraz korzystania z Usług udostępnianych w ramach Serwisu inchem.pl zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.
  2.  
  3. 1.2. Dane osobowe uzyskujemy od osób, których dotyczą oraz od podmiotów trzecich. Jeżeli postanowią Państwo dokonać rejestracji i / lub podać dane osobowe na naszych stronach internetowych, będziemy mogli kontaktować się z zarejestrowanymi użytkownikami, wykorzystując tym samym podane przez Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. Dane osobowe nie będą wykorzystane do celów innych niż określone w Polityce Prywatności, chyba że uzyskamy od Państwa zgodę, lub też inny sposób wykorzystania tych informacji będzie wymagany lub dopuszczony przez przepisy prawa.
  4.  
  5. 1.3. Serwis gromadzi tylko te dane osobowe, które są konieczne do realizacji usług lub aktywności, na które użytkownicy wyrazili zgodę, a także te, które są konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
  6.  
 1. 2. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych – szczegółowe informacje
 2.  
  1. 2.1. Inspektor ochrony danych
   1. Administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych. Jeżeli obowiązek taki powstanie w przyszłości – niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy.
   2.  
  2. 2.2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
   1. W przypadku tych Państwa, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie zamówionych informacji, w tym informacji handlowych (newsletter, oferty, pozostałe informacje) za pośrednictwem udostępnionych danych osobowych – Państwa dane wykorzystywane będą w celu podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dostarczeniem Państwu stosownej informacji;
    1. 2.2.2. Podstawą prawną przetwarzania jest: wyrażenie przez osobę, której dane dotyczą, zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    2. 2.2.3. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, mają Państwo prawo wycofania zgody, jednakże dane przetwarzane przed wycofaniem zgody, będą przetwarzane zgodnie z prawem.
    3.  
  3. 2.3. Okres przechowywania danych osobowych
   1. W przypadku tych Państwa, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie zamówionych informacji, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili wycofania zgody lub zakończenia działalności przez Administratora.
   2.  
  4. 2.4. Odbiorcy danych
   1. Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, marketingowych i prawnych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Administrator dopuszcza przekazywanie danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej – w zależności od położenia serwerów dostawców rozwiązań IT.
   2.  
  5. 2.5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
   1. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
    1. 2.5.1. Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – dane przetwarzane przed wycofaniem zgody, będą przetwarzane zgodnie z prawem.
    2. 2.5.2. Prawo dostępu do Państwa danych osobowych.
    3. 2.5.3. Prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych.
    4. 2.5.4. Prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”).
    5. 2.5.5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
    6. 2.5.6. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
    7. 2.5.7. Prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.
    8. 2.5.8. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem: biuro@inchem.pl
    9.  
  6. 2.6. Prawo wycofania zgody
   1. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody – macie Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możecie wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny oraz adres email biuro@inchem.pl
   2.  
  7. 2.7. Prawo wniesienia skargi do organu
   1. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   2.  
  8. 2.8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołują wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływają. Serwis nie zbiera w sposób celowy szczególnych danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych. o których mowa w art. 10 RODO. Apelujemy do użytkowników, aby kierowali się rozwagą, przekazując Serwisowi dane, o których mowa powyżej i w żadnym razie nie przekazywali Serwisowi tychże informacji, chyba że wyrażą odrębną zgodę na wykorzystywanie takich danych przez Serwis w celu prowadzenia przez Serwis legalnej działalności oraz na powierzenie przetwarzania i przechowywanie takich danych w bazach danych Serwisu. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tego, czy przekazywanie powyższych danych Serwisowi jest lub może być wymagane w konkretnym przypadku, prosimy o kontakt z nami pod adresem email biuro@inchem.pl
  9.  
  10. 2.9. Automatyczne gromadzenie danych osobowych
   1. W niektórych przypadkach Serwis i dostawcy usług wykorzystują cookie, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt użytkowników na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem adresów e-mail.
    Gromadzenie tego typu informacji pozwoli nam lepiej zrozumieć i usprawnić działanie, funkcjonalność oraz wydajność serwisów internetowych Serwisu oraz określić efektywność naszych działań marketingowych.
   2.  
  11. 2.10. Adresy IP
   1. Adres IP to numer przypisywany komputerowi użytkownika podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP użytkowników odwiedzających stronę mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego.
   2.  
  12. 2.11. Pliki Cookie
   1. 2.11.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji dotyczących osób odwiedzających Serwis (dalej – „Użytkowników”), z wyjątkiem informacji, które są zawarte w plikach cookies.
   2. 2.11.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do usprawniania korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. 2.11.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
   4. 2.11.4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
    2. – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
    3. – utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
   5. 2.11.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies różniące się okresem ich przechowywanie na urządzeniu końcowym Użytkownika: „sesyjne” (ang. session cookies) oraz „stałe” (ang. persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
    1. 2.11.6. Z punktu widzenia pełnionych funkcji, pliki cookies wykorzystywane w Serwisie podzielić można na następujące rodzaje: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu lub zapamiętywania koszyka zakupowego; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
    2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
   6. 2.11.7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   7. 2.11.8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   8. 2.11.9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
   9.  
  13. 2.12.  Serwis może korzystać z widgetów i wtyczek społecznościowych należących do stron trzecich, aby umożliwić użytkownikom udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku. Wszystkie te aplikacje społecznościowe mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na witrynach Serwisu. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.
  14.  
  15. 2.13. Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci (osób fizycznych poniżej 18 roku życia).
  16.  
 3. 3. Ochrona, Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych osobowych
  1.  
  2. 3.1. Administrator realizuje obowiązki zgodnie z wymaganiami określonymi w RODO oraz obowiązujących przepisach prawa krajowego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
  3. 3.2. Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad przetwarzania danych osobowych oraz musi być w stanie wykazać ich
   przestrzeganie („rozliczalność”). W tym w szczególności:

    

   1. – uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym
    prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO;
   2. – poddaje wdrożone środki przeglądom i w miarę potrzeby uaktualnieniom;
   3. – wdraża odpowiednią politykę ochrony danych;
   4. – wyznacza Inspektora Ochrony Danych, o ile powstanie taki wymóg zgodnie z art. 37 RODO.
   5.  
  4. 3.3. Dane Osobowe Dane osobowe muszą być:
   1. – przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i
    przejrzystość”);
   2. – zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);
   3. – adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”); prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
   4. – przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);
   5. – przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
   6.  
 4. 4. Bezpieczeństwo i integralność danych
  1.  
  2. 4.1. Serwis stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże nawet mimo naszych najlepszych starań, całkowite zabezpieczenie danych przed wszelkimi zagrożeniami nie jest możliwe. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Dodatkowo, jedną z zasad polityki Serwisu w tym zakresie jest przechowywanie informacji osobowych tylko przez taki okres, w którym są one niezbędne do realizacji zgłoszenia użytkownika lub do momentu, gdy użytkownik zażąda usunięcia takich informacji.
  3.  
  4. 4.2. W razie jakichkolwiek naruszeń ochrony danych osobowych, Administrator podejmie wymagane prawem czynności zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych oraz z art. 33 i 34 RODO.
  5.  
 5. 5. Odsyłacze do innych stron
 6.  
  1. 5.1. Należy pamiętać, że zamieszczone na stronie Serwisu odsyłacze mogą przekierowywać użytkownika na inne strony internetowe. W przypadku tych serwisów może obowiązywać inna polityka prywatności, której postanowienia różnią się od niniejszej. Zachęcamy użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed podaniem swych danych osobowych.
  2.  
 7. 6. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności
 8.  
  1. 6.1. Administrator zastrzega sobie wprowadzenie zmian w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu.